consumenten voorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Mijn eigen slinger . Door te bestellen, accepteer je de algemene voorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst

Je kunt bestellen via de webshop van Mijn eigen slinger door daar het bestel en betaal menu te doorlopen. Mijn eigen slinger is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Mijn eigen slinger jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mijn eigen slinger je bestelling per e-mail bevestigt.

Prijzen en kosten

De prijzen in de webshop zijn inclusief 21% btw.
De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten. De verzendkosten, die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht (met uitzondering in het geval er sprake is van een actie waarin de actievoorwaarden gratis verzendkosten zijn) , bedragen € 3,50 binnen Nederland.

Bij bestellingen boven € 50,00 worden binnen Nederland GEEN verzendkosten in rekening gebracht.

Levering

Mijn eigen slinger betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Mijn eigen slinger verzendt de geaccepteerde bestellingen (lees betaalde bestellingen) zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 2 tot 5 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen.

Mijn eigen slinger is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Herroepingsrecht

Voor je aankopen geldt een zichttermijn van 5 dagen. In deze periode heb je een herroepingsrecht; dit betekent dat je de mogelijkheid  hebt de artikelen die je hebt ontvangen terug te zenden. In dat geval moet je contact opnemen via het e-mailadres: info@mijneigenslinger.nl Wij zullen na het akkoord te hebben gegeven, na ontvangst van het retourpakket het te vergoedde bedrag, minus de gemaakte kosten voor de verzending van je bestelling, binnen 30 dagen terug storten op bank- of girorekening. Besluit je de artikelen terug te zenden, dan zijn de verzendkosten, die voor deze retour gemaakt moeten worden, ook voor jouw rekening. Als je een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, moet je het artikel of de bestelling ongebruikt binnen 5 dagen aan Mijn eigen slinger retourneren. Wij betalen in dat geval de retourkosten.

Transportgarantie

Alle zendingen worden door Mijn eigen slinger verzekerd. Als je vóór het openen van je pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact met ons via de e-mail.

Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos door Mijn eigen slinger vervangen.

Leeftijdsgrens

Mijn eigen slinger accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Toestemming kan gegeven worden bij het afrekenen vanuit de winkelwagen.

Privacy

Door te bestellen geef je tegelijkertijd toestemming aan Mijn eigen slinger zonodig je persoonsgegevens te gebruiken.

Jouw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Mijn eigen slinger worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. Je hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie heeft Mijn eigen slinger de registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Een verzoek om inzage in je persoonlijke gegevens kun je richten aan Mijn eigen slinger via de contactpagina.

Reclamatie en consumentenbescherming

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Mijn eigen slinger, aarzel dan niet contact op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 14 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met Mijn eigen slinger op. Bij eventuele problemen of klachten willen wij dit op de best mogelijke manier met je op te lossen.

Betaling

Het bedrag dat je verschuldigd bent, kun je betalen via Ideal of vooruitbetalen. Pas als bij ons de betaling binnen is zullen wij overgaan tot verzending.

Aansprakelijkheid

Mijn eigen slinger aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). Mijn eigen slinger is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Bedrijfsinformatie

De Mijn eigen slinger webshop is onderdeel van JVO Consultancy B.V. en zodanig geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 30173309